Sone 4

Sone 4 er ca 16 km lang og kan fiskes fra begge sider. Sonen byr på gode fiskemuligheter i flott natur. Elva har stor variasjon i utforming og skifter mellom stilleflytende partier, stryk, fosser og dype kulper. Fiske etter innlandsaure og bekkerøye er godt og man er nesten garantert fangst. Mye av fisken er relativt liten, men av brukbar kvalitet. Det er allikevel gode muligheter for å få aure på en halv til én kilo.

Sommeren 2001 ble det satt Norgesrekord med ei bekkerøye på hele 2,268 kg i sone 4!

Fra Kavfossen går en del laks videre opp Kosåna. Her gjelder et eget fiskerkort. I nedre del av Kosåna er det mange gode høler og fiskeplasser der en kan lure laksen.