Google Translate

Norwegian Dutch English Finnish French German Italian Polish Russian Spanish

 INFOFOLDER                         VÆRET                         FISKEKORT                         LAKSEBØRS                         VANNFØRING 

DD PÅ FISKEREGLER ELLER REGLER OM DESINFISERING.
Det er innført felles reaksjoner på overtredelser av fiskeregler i hele Mandalselva. 

Fiskeoppsynet kan utstede et gebyr på kr 2.000,- for følgende overtredelser:

- Brudd på fiskeregler, kvoter og feil redskapsbruk
- Manglende desinfisering

Fisker vil også kunne bortvises fra elva for kortere eller lengre tid. Gjentatte eller grove brudd kan bli anmeldt av styret i Mandalselva Elveeigarlag. Manglende fisketrygd meldes videre til Statens Naturoppsyn.

For fullstendige fiskeregler, les her: http://lakseelver.no/nb/node/322/fishingrules.

Følg Laksesenteret på Facebook

#Mandalselva

Go to top