Google Translate

Norwegian Dutch English Finnish French German Italian Polish Russian Spanish

DD PÅ FISKEREGLER ELLER REGLER OM DESINFISERING.
Det er innført felles reaksjoner på overtredelser av fiskeregler i hele Mandalselva. 

Fiskeoppsynet kan utstede et gebyr på kr 2.000,- for følgende overtredelser:

- Brudd på fiskeregler, kvoter og feil redskapsbruk
- Manglende desinfisering

Fisker vil også kunne bortvises fra elva for kortere eller lengre tid. Gjentatte eller grove brudd kan bli anmeldt av styret i Mandalselva Elveeigarlag. Manglende fisketrygd meldes videre til Statens Naturoppsyn.

For fullstendige fiskeregler, les her: http://lakseelver.no/nb/node/322/fishingrules.

Følg Laksesenteret på Facebook

Go to top